"ตั้งใจมั่น กับตั้งจิตมั่น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "ตั้งใจมั่น กับตั้งจิตมั่น"

" .. พึงตั้งใจให้มั่น คำว่า "ตั้งใจมั่น" กับ "ตั้งจิตมั่น" มันต่างกัน จิตน่ะมันต้องหวั่นไหว เป็นธรรมดา ใจมันต้องมั่นคง "จิตมันหวั่นไหว ใจไม่หวั่นไหว"

ครั้นถ้าเข้าถึงใจไม่หวั่นไหว "อารมณ์ทั้งปวงหมดมันกระทบเข้ามาทุกสิ่งทุกประการสิ่งแวดล้อมน่ะมันทำให้จิตหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลา" มันจึงกระเทือนไม่เห็นตัวใจ

"ให้พยายามรักษาใจให้ได้เสียก่อน ตั้งมั่นอยู่ที่ใจเสียก่อน" แล้วค่อยพยายามดูเรื่องของจิต "ที่มันออกไปนิด ๆ หน่อย ๆ ไปสู่อารมณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องของจิต" จิตกับใจเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา

เมื่อเราจะระงับอารมณ์อะไรก็ตาม "อารมณ์มันเกิดขึ้นนั่น มันมาจากของภายนอก" มันเกิดมาจากภายนอกแล้วมากระทบจิต ให้จิตนั้นหวั่นไหว "ถ้าหากเรากำหนดถึงใจแล้ว ไม่มีอะไรหรอก รู้เท่า รู้เรื่อง มันก็สงบอยู่" ความสงบนั้นให้รักษาให้มาก เราพยายามที่สุด .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-16   

5,426


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย