บททบทวนของชาวพุทธ

 chai-aroon  

@ ในชาวพุทธ เป็นพุทธ เพียงแค่ชื่อ
มิได้สื่อ ถึงแก่น ศาสนา
เข้าแต่เปลือก เลือกชอบ ตามศรัทธา
วิ่งเข้าหา แต่รูปแบบ ที่ดูดี
@ พระองค์สอน ทาน ศีล ภาวนา
พระก็พา สอนตาม ไม่ผิดเพี้ยน
แต่สุดท้าย มุ่งแต่ทาน อย่างแนบเนียน
บุญเลยเพี้ยน เข้าใจ แค่เพียนทาน.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,010


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย