ร่างกายเหมือนมีดต้องหมั่นลับให้คม : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  


"ร่างกายของเราเหมือนกับมีด
ถ้าเรามีมีดแล้วไม่ลับ
มันก็เกิดสนิมจับเปรอะไป
เหมือนเรามีธาตุ ขันธ์ อายตนะ
แล้วไม่ฝึกฝนขัดเกลา
กิเลสมันจับเขรอะขระ
ถ้าเป็นปืน ยิงแมลงวันก็ไม่ตาย"

"กายของเราเปรียบเหมือนมีด
เจ้าของรักษาไม่ค่อยจะเป็น
เก็บก็ไม่ค่อยจะเป็น
ทรัพย์ก็ไม่มีปัญญาจะรักษา"

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


5,440


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย