"บรมธรรม ๔ ประการ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    25 ต.ค. 2561

 "บรมธรรม ๔ ประการ"

- บรรดาลาภทั้งหลาย ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง
- บรรดาทรัพย์ทั้งหลาย สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

- บรรดาญาติทั้งหลาย ความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติอย่างยิ่ง
- บรรดาความสุขทั้งหลาย นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

บรมธรรม ๔ ประการนี้ จึงเป็นมงคลให้ถึงความเจริญ ด้วยประการฉะนี้ ..

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

25 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5271 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย