สติกับปัญญาเกิดพร้อมกัน : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

 จำปาพร  

ไฉนจึงว่า "สติๆๆ" อยู่เสมอ ..
เพราะให้มีสติอยู่ในกรรมฐานทุกๆกรรมฐานที่เราตั้งไว้
ถ้าสติตั้งมั่น ปัญญาก็เกิดในที่สติด้วย
สติไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิด
สติกับปัญญาใครเกิดก่อน? ก็เกิดพร้อมกัน

เช่น เราหลับตาปั๊บมืด อันไหนเกิดก่อน? ก็เกิดพร้อมกัน
ทีนี้เมื่อเกิดพร้อมกัน กรรมและผลของกรรมก็เกิดพร้อมกัน

....

พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ)
ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


• น้องเม สุดยอด ซิวแชมป์ยูเอสเกิร์ลจูเนียร์ครั้งแรก

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• แพะรับบาป (มตกภัตตชาดก)

• "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

• เจาะเวลาหาฉลาด
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย