"ธรรมเหมือนยารักษาไข้" (หลวงปู่ชา สภทฺโท)

 วิริยะ12    26 พ.ย. 2562


 "ธรรมเหมือนยา"

" .. "การให้ธรรมะนี่ก็เหมือนกับให้ยารักษาคนไข้" นายแพทย์รักษาคนไข้ก็ต้องรู้ว่ายาชนิดไหนเหมาะแก่ใคร ต้องรู้จักคนไข้ รู้สมุฏฐานของโรค

หรือ "เหมือนกับเราทอดแห" ไปเหวี่ยงแหสะเปะสะปะคร่อมแม่น้ำเลย ไม่ได้หรอก ต้องคอยเวลา เห็นปลาบอน(ผุด) นั่นแหละ มันบ้อนตรงไหนก็เหวี่ยงลงตรงนั้นเลย ถึงจะได้

การสอนก็ต้องดูว่า เขาจะรับได้แค่ไหน "ดูความพอดีของเขา เพราะความพอดีนั้นแหละคือธรรมะ" ถ้าไม่พอดีไม่เป็น ธรรมะ .. "

"อุปลมณี"
หลวงปู่ชา สภทฺโท
    DT014902

วิริยะ12

26 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5308 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย