"ดีนั่นทำอย่างไรบ้าง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    12 พ.ย. 2565

"ดีนั่นทำอย่างไรบ้าง"

" .. คำว่า "การสั่งสมบุญนี้ คือการสั่งสมความดี" ทำความดีด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ อ้าว นั่นก็ยังไม่ชัด ต้องตีความหมายไปอีก "ดีนั่นทำอย่างไรบ้าง" เกิดเป็นบุญกุศลขึ้น เราทำความดีนี่ "หมายถึงเราทำในสิ่งที่ มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น" นั่นแหละ เมื่อเราทำสิ่งใดลงไป แล้วมันให้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น อันนั้นแหละ "เรียกว่าทำความดี" .. "

"ทวนกระแสจิต"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   DT014902

วิริยะ12

12 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5305 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย