ที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระรัตนตรัย..ไม่มี : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  


ให้พากันตั้งใจ สำรวมใจของตนให้ดี
เราทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกัน
ผู้เป็นนักบวชก็ดี เป็นคฤหัสถ์ก็ดี
ต่างคนก็ต่างอุทิศชีวิตของตน
บูชาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

โดยที่เราเชื่อมั่นว่า พระคุณทั้งสามนี้
เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ทางจิตใจได้ ไม่มีพระคุณอื่น
ที่จะกำจัดทุกข์ออกจากจิตใจนี้ได้เสมอ..หรือยิ่งไปกว่านี้..ไม่มี

ให้เราทุกคนที่เป็นชาวพุทธก็ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าจะไปกล่าวคำปฏิญาณตนถึงด้วยวาจาเฉยๆ
แต่ว่าใจนั้นไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งในพระคุณเหล่านั้น

....

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


   

5,399


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย