ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน : หลวงปู่ขาว อนาลโย

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฺฐา มโนมยา
ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน
มีใจเป็นใหญ่..สำเร็จแล้วด้วยใจ


เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลทาน
ไหว้พระ รักษาศีล บำเพ็ญภาวนา
นักปราชญ์จะต้อง "เตือนตน" เสียก่อน
หรือต้อง "ตั้งใจ" เวลาถวายทาน
ก็ตั้งใจให้แน่วแน่ จึงจะมีผลานิสงส์มาก


เวลาถือศีลก็ให้ใจถือด้วย
อย่าเป็นทำนองว่า มือถือสาก ปากถือศีล
ไม่ตรงกัน มันปีนเกลียวกัน
มันไปด้วยกันไม่ได้เลยทีเดียว

....

พระอาจารย์ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล
ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูDT017019

จำปาพร

 เปิดอ่านหน้านี้  3064 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย