ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน : หลวงปู่ขาว อนาลโย

 จำปาพร    17 ก.พ. 2558

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฺฐา มโนมยา
ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน
มีใจเป็นใหญ่..สำเร็จแล้วด้วยใจ


เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลทาน
ไหว้พระ รักษาศีล บำเพ็ญภาวนา
นักปราชญ์จะต้อง "เตือนตน" เสียก่อน
หรือต้อง "ตั้งใจ" เวลาถวายทาน
ก็ตั้งใจให้แน่วแน่ จึงจะมีผลานิสงส์มาก


เวลาถือศีลก็ให้ใจถือด้วย
อย่าเป็นทำนองว่า มือถือสาก ปากถือศีล
ไม่ตรงกัน มันปีนเกลียวกัน
มันไปด้วยกันไม่ได้เลยทีเดียว

....

พระอาจารย์ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล
ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู    DT017019

จำปาพร

17 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5375 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย