ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์

 ลูกโป่ง  "..ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์
ยิ่งโกรธง่าย โกรธแรง ก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อย เป็นทุกข์มาก.."

สมเด็จพระญาณสังวรฯ


• "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• อาหารไม่บริสุทธิ์ (สตธรรมชาดก)

• การเปลื้องตน (อายาจิตภัตตชาดก)

• พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า

• ...พุทธศาสนสุภาษิต...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย