ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์

 ลูกโป่ง    22 มี.ค. 2555"..ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์
ยิ่งโกรธง่าย โกรธแรง ก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อย เป็นทุกข์มาก.."

สมเด็จพระญาณสังวรฯ


ที่มา : fb ธรรมโอสถ

DT0329

ลูกโป่ง

22 มี.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5190 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย