ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์"..ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์
ยิ่งโกรธง่าย โกรธแรง ก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อย เป็นทุกข์มาก.."

สมเด็จพระญาณสังวรฯ


ที่มา : fb ธรรมโอสถ

DT0329

ลูกโป่ง

 เปิดอ่านหน้านี้  3033 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย