"หลักธรรมอันยอดเยี่ยม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    10 ก.ค. 2563

.
 "หลักธรรมอันยอดเยี่ยม"

" .. ธรรมนี้ไม่ล้าสมัย เป็นคู่เคียงกับศาสนาตลอดกาล และตลอดพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ท่านตรัสไว้เป็นหลักยืนตัว "คือสติปัฏฐานสี่ อริยสัจธรรมทั้งสี่" นี้เป็นหลักธรรมอันยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

ต้องค้นพบจากหลักธรรมทั้งสองประเภทนี้ คือ "สัจธรรมประเภทหนึ่ง สติปัฏฐานสี่ประเภทหนึ่ง" ถ้าจะพูดถึงเรือนรังของกิเลสทั้งมวลก็รวมอยู่ที่จุดนี้ทั้งนั้น เครื่องมือทำลายกิเลสให้ดับโดยไม่เหลือ จนกลายเป็นวิสุทธิจิตก็อยู่จุดนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2605&CatID=8DT014902

วิริยะ12

10 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5178 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย