"ทุกข์ เพราะความอยาก" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    20 พ.ค. 2560

 "ทุกข์ เพราะความอยาก"

" .. ความทุกข์มันเกิดจากความอยาก ความใคร่ "ภวตัณหา ความอยากได้ อยากเป็น อยากมี" อยากกอบโกยเอา อยากได้มาเป็นของตัว อยากเป็นเศรษฐีคหบดี อยากเป็นราชามหากษัตริย์ "เรียกว่าภว ความอยากเป็นอยากมี"

"ความไม่พอใจเหมือนอย่างความแก่หง่อมแห่งชีวิต" ความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต ความมีหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียว ผมหงอกฟันหัก อันนี้ไม่พอใจ เสียใจ "อยากให้มันเป็นหนุ่มตึงอยู่เหมือนเก่า" ผมหงอกมันก็เอายาดำ ๆ มาย้อม แล้วมันก็ป่งขึ้นอีก(เกิดขึ้นใหม่) มันก็ขายหน้าล่ะ มันก็ดำอยู่ปลายนั่น โคน ๆ มันก็ขาว มันก็ขายหน้าอีก แล้วก็ไม่พอใจ "นี่เรียกว่า วิภวตัณหา" ตัณหาสามอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย 
   DT014902

วิริยะ12

20 พ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5334 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย