"คนมีอำนาจกับคนมีวาสนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    6 ม.ค. 2566

.
 "คนมีอำนาจกับคนมีวาสนา"

ถาม : คนมีอำนาจกับคนมีวาสนานี้ "ต่างกันหรือเหมือนกันปู่"

ตอบ : คำว่า "อำนาจตามหลักธรรมแล้ว เป็นกิ่งก้านออกมาจากวาสนา" คนมีวาสนาบารมีมักเป็นคนมีความดิบความดี "ได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าเป็นนายมียศสูงส่ง" ตามลำดับ "และมีอำนาจสั่งการสั่งงานได้ตามหน้าที่และกฎข้อบังคับกฎหมายบ้านเมือง"

นี่ท่านว่า "คนมีอำนาจวาสนาตามจารีตประเพณีของปราชญ์" ที่ท่านดำเนินและทรงกันมา "ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้ร่มเงาวาสนาบารมีก็ร่มเย็นทั่วหน้ากัน" คนที่มีอำนาจวาสนาตามหลักธรรม ตัวเองก็สงบชุ่มเย็น

"กิริยาอาการที่แสดงออก มีสง่าราศี ไม่อาภัพอับเฉา" ผู้น้อยก็เคารพรักทั้งต่อหน้าลับหลัง "ไม่พากันตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์และซุบซิบ ๆ กัน" ประชาชนคนธรรมดา "มองเห็นก็เย็นตาเย็นใจ" อยากเข้าใกล้ชิดสนิทสนม ..

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

6 ม.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5408 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย