พระใบโพธิ์ท่านพ่อลี ที่บรรจุเกศาหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ กลายเป็นพระธาตุ - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount    26 ธ.ค. 2556

พระใบโพธิ์ท่านพ่อลี ที่บรรจุเกศาหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ กลายเป็นพระธาตุ - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

พระใบโพธิ์ท่านพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทราปราการ ที่บรรจุเกศาหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ กลายเป็นพระธาตุ
ติดต่อขอเช่าบูชาทางวัดได้เลยครับ หรือติดต่อผ่านคุณนพดล ปฏิมาประกรณ์
มือถือ 086-5211044 อีเมล์ npa-account@hotmail.com

http://www.npa-account.com/thamma15.html   


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

26 ธ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย