พระใบโพธิ์ท่านพ่อลี ที่บรรจุเกศาหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ กลายเป็นพระธาตุ - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์
 npaaccount   26 ธ.ค. 2556

พระใบโพธิ์ท่านพ่อลี ที่บรรจุเกศาหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ กลายเป็นพระธาตุ - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

พระใบโพธิ์ท่านพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทราปราการ ที่บรรจุเกศาหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ กลายเป็นพระธาตุ
ติดต่อขอเช่าบูชาทางวัดได้เลยครับ หรือติดต่อผ่านคุณนพดล ปฏิมาประกรณ์
มือถือ 086-5211044 อีเมล์ npa-account@hotmail.com

http://www.npa-account.com/thamma15.html


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

26 ธ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  4017 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย