ธัมโอวาท โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

 Ratchada     13 พ.ย. 2556

ภาพประกอบธรรมะ - ธัมโอวาท
โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อเกิดความไม่สบายใจ ถ้าเรากำหนดรู้ความไม่สบายใจ
ด้วยการพยายามทำให้หายฟุ้ง บังคับให้หายฟุ้ง ไม่ได้ทำกิจให้ถูก
พระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ไปทำลาย ฉะนั้นมันฟุ้งก็ให้มันฟุ้ง
ถ้าเรากำหนดได้ว่าอะไร ก็เท่ากับเราวางใจไม่ให้เกิดตัณหา
ถ้าใจมีความอยากจะหายฟุ้ง ไม่อยากให้ฟุ้ง ต้องการความสบาย ความสงบ
ขณะนั้นจะมีการเจริญตัณหาไปด้วย นี่เป็นสิ่งที่เราทำจิตผิด
ผลของเราก็จะผิดไปด้วย

ติดตามชม – อ่าน(เพิ่มเติม) ได้ที่
http://www.watmaheyong.org/index.php/dhama-pictures/lp/dhammovart-with-pic-reading/439-dhammovart-with-pic-reading-1.html

หรือชมข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น รายการถ่ายทอดสด วิทยุออนไลน์ ได้ที่หน้าเว็บ
http://www.watmaheyong.org   DT015578

Ratchada

13 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย