(คำสอนหลวงพ่อ) เสียอะไร....... ก็เสียไป

 DMCnews  

เสียอะไร....... ก็เสียไป
แต่อย่าเสีย
ความสงบของใจ
อย่าเสียกำลังใจที่จะ
ต่อสู้กับอุปสรรคนั้น
ยามใดที่เราท้อแท้
จงสู้ชีวิตด้วยสติปัญญา
และกำลังใจอันสูงสุด
   

5,418


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย