บุคคลใดได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิต...ก็นับว่าเป็นผู้มีวาสนา
 ลูกโป่ง   7 มิ.ย. 2555
บุคคลใดได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิต
ก็นับว่าเป็นผู้มีวาสนา
เพราะนักปราชญ์ท่านจะชักชวน
ให้ฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีขึ้นไปโดยลำดับ
ซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า เป็นต้น
ชักชวนให้บำเพ็ญทานการกุศล
เมื่อมีข้าวของเงินทองมาแล้วก็อย่าตระหนี่
เพราะตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้
มีมากๆเข้าไป มีแต่โจรขโมยนั่นแหละ
มันจะมาคอยลักคอยแย่งชิงจี้ปล้นเอา
บางทีมันก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายแล้ว โจรเอาของไป


นี่นักปราชญ์ท่านจึงแนะนำว่า
ให้แบ่งกินมั่ง แบ่งทานมั่ง นั่นแหละ
ถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วสักหน่อยก็จะเป็นภัยต่อตัวเอง


แล้วนักปราชญ์ ท่านก็ชักชวนให้รักษาศีล
ให้เว้นจากกรรมอันชั่ว
คือ แนะนำไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น
หาทางหลีกเลี่ยงจากการเบียดเบียน
แนะนำให้เจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืน
จนเกิดความเอ็นดูสงสารทั้งบุคคลอื่นและสัตว์อื่น
ในฐานะที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน


นอกจากนั้นก็แนะนำให้เจริญสมถะ และวิปัสสนา
เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ตามสภาพความเป็นจริง
เพราะว่าความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างงี้
แต่ว่าจิตของคนเราเนี่ย มันไม่ชอบพิจารณาความจริง
มันถูกกิเลสหลอกลวงให้เข้าใจผิด
คิดว่ารูปกายนี้สวยงาม
คิดว่ารูปกายนี่เที่ยงยั่งยืน
คิดว่ารูปร่างกายนี่เป็นของตนจริงๆ


:: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภDT0329

ลูกโป่ง

7 มิ.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  3283 

  ความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย