"มันเป็นเรื่องของจิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

"มันเป็นเรื่องของจิต"

" .. การประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานี้ "มันเป็นเรื่องของจิต" ถึงแม้ไม่แสดงทางกาย ทางวาจา "เรื่องจิตมันก็เป็นส่วนจิต"

ฉะนั้น เมื่อเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานานแล้ว พอสมควรแล้ว "บางทีท่านก็ปล่อยกายวาจาของท่าน แต่ท่านคุมจิตของท่าน" ท่านสำรวมอยู่แล้ว

ถ้าเราเห็นเช่นนั้น "เราก็ไปเอาอย่างท่านแล้วก็ปล่อย การปล่อยวาจา เราก็ปล่อยไปตามเรื่อง มันก็ไม่เหมือนกันเท่านั้น" มันคนละที่ อันนี้ให้พิจารณา "มันต่างกันเสียแล้ว" มันคนละที่เสียแล้ว

อันนั้น "เมื่อท่านนั่งอยู่ท่านก็ไม่มีความประมาท ท่านไม่วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลาย" แต่ท่านก็อยู่ในสิ่งอันนั้น "อันนี้เราก็ไม่รู้จักท่าน สิ่งในใจมันไม่มีใครรู้จัก" เราจะไปดูตัวอย่างข้างนอกอย่างเดียวนั้นก็ไม่ได้ "เรื่องจิตนี้เป็นของสำคัญ" .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


203


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย