"หลวงปู่จันทร์ศรีฯ ไปวัดบวรฯ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

 "หลวงปู่จันทร์ศรีฯ ไปวัดบวรฯ"

" .. ท่านเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังให้ฟังว่า "หลวงปู่บอกหลวงปู่ดีเนาะว่า อยากเข้าวัดบวรฯ" ท่านก็ถามวันเดือนปีเกิด แล้วก็คำนวณเลข ๗ ตัว ตามหลักโหราศาสตร์ เสร็จแล้วก็บอกว่า เออได้ นัดพบกันวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เวลา ๑ ทุ่ม ที่หน้าบันไดกุฏิสมเด็จฯ เพื่อนำเข้าฝากสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร หลวงปู่ดีเนาะ ท่านมาตรงเวลา เบื้องแรกพบกันที่บันได ..

- สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ทรงทักทายว่า "มาอิหยัง"
- หลวงปู่ดีเนาะ ตอบว่า "ดีเนาะหลวง สำคัญเนาะหลวง" แล้วขึ้นกุฏินั่งเรียบร้อย
- สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ถามหลวงปู่ดีเนาะว่า "บวชเดือนไหน"
- หลวงปู่ดีเนาะ ตอบว่า "บวชขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖"
- สมเด็จฯ ทรงตรัสว่า "บวชก่อนเรา" ท่านบอกให้หลวงปู่ดีเนาะกราบพระ แล้วสมเด็จฯ ก็กราบหลวงปู่ดีเนาะ
- แล้วจึงถามหลวงปู่ดีเนาะว่า "มาธุระอะไร"
- หลวงปู่ดีเนาะ ตอบว่า "ดีเนาะหลวง สำคัญเนาะหลวง นำพระจันทร์ศรี จนฺททีโป มาฝาก ให้ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี"
- สมเด็จฯ ถามว่า "พระอยู่ไหน"
- หลวงปู่ดีเนาะบอกว่า "ที่นั่งอยู่นี่"
- สมเด็จฯ ถามว่า "พระองค์เล็ก ๆ นี่หรือ"
- หลวงปู่ดีเนาะตอบว่า "ดีเนาะหลวง สำคัญเนาะหลวง"
-สมเด็จฯ ถามว่า "พระพรรษาเท่าไหร่"
- หลวงปู่ดีเนาะตอบว่า "พรรษา ๕"
- สมเด็จฯ ถามว่า "ได้นักธรรมชั้นไหน"
- หลวงปู่ดีเนาะตอบว่า "สอบได้ น.ธ.เอก ได้พระปาฏิโมกข์ ท่องสวดมนต์ได้จบตามระเบียบวัดบวรนิเวศวิหารเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาฝาก"
- สมเด็จฯ จึงตอบว่า "เออ อย่างนั้นก็รับ ให้อยู่ในวัดบวรนิเวศวิหารได้"

สมเด็จฯ ให้พระเวรไปเรียกพระมหาสอน นำพระจันทร์ศรี ไปพักอยู่กับพระครูวินัยธร (เปลี่ยน) กรรมการสอบสวดมนต์ ซึ่งอยู่ศาลาข้างพระอุโบสถ ..

- สมเด็จฯ บัญชาว่า ให้เอาพระนี้ไปซ้อม (สวดมนต์) นะ "ถ้าไม่ได้ให้ส่งกลับ"
- หลวงปู่ดีเนาะ ก็บอกว่า "อ้าว ทำไงหลวง ถ้าไม่ได้ก็สอนซิ ไม่ให้ส่งกลับ" .. "

"สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    

5,455


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย