"ทาน ๓ ประเภท" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

 วิริยะ12    27 ก.ย. 2564

.
 "ทาน ๓ ประเภท"

" .. "ทาน" แปลว่าการสละวัตถุสิ่งของ ตลอดจนถวายอาหาร เรีกเป็นภาษาบาลีว่าอามิสทาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ..

๑. "ทาสทาน" การให้ของต่ำกว่า ตนกินตนใช้
๒. "สหายทาน" ทานที่เสมอกับที่เราใช้สอยอยู่
๓. "สามีทาน" ทานอันยิ่ง คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอามิสทาน ให้ยิ่งกว่าที่เราใช้สอยอยู่ .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป DT014902

วิริยะ12

27 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5095 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย