"ใจสงบเป็นพื้นฐานของปัญญา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    7 พ.ย. 2564

.
 "ใจสงบเป็นพื้นฐานของปัญญา"

" .. "การทำใจสงบนี่นับว่าสำคัญ มันเป็นพื้นฐานของปัญญา" ถ้าใจไม่สงบแล้ว ปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้ "เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริง" ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ได้แก่อริยสัจธรรมทั้ง ๔ นั้นได้

"จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ เพื่อให้ใจให้สงบลง เพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้น" เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง ๔ นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 


• การ์ตูน เรื่อง " พ่อ เตือน ลูก " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• น้ำมันอัลมอนด์พลัล

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บทสวดมนต์ประจำวันตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สวดทุกวันเจริญทุกวัน

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย