"เกิดมาอยู่ในทางสี่แพร่ง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    5 ก.พ. 2567

"เกิดมาอยู่ในทางสี่แพร่ง"

" .. เกิดเป็นคน "เหมือนกับเกิดมาอยู่ในทางสี่แพร่ง" จะทำดีและทำชั่ว "ไปสวรรค์หรือตกนรก ก็คนเรานี้ทำทั้งนั้น" ไปเป็นมนุษย์ และเปรตก็คนเรานี้ทำเอาทั้งนั้น

"มนุษย์คนเรานี้จะดีก็แสนดีที่สุด จะชั่วก็แสนชั่วที่สุด" ฉะนั้น "จงเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีที่สุด" เพราะยากที่จะได้เกิดมาเป็นคนเช่นนี้ .. "

พระคุณราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
   DT014902

วิริยะ12

5 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5384 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย