"จิตประเสริฐ จิตเกษม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    20 ก.พ. 2565

.
 "จิตประเสริฐ จิตเกษม"

" .. จิตของพระอริยเจ้า จิตของพระพุทธเจ้า "ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม" มีลาภก็ไม่มีความยินดี เสื่อมลาภ ก็ไม่มีความยินร้าย ความสรรเสริญ พระพุทธเจ้า ก็บ่ตื่น นินทา "พระพุทธเจ้าก็บ่โศกเศร้าเสียใจ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ"

จึงว่า มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์ เหล่านี้ "แปดอย่างนี้ พระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีความยินดีและโศกเศร้า" ไม่มีความหวั่นไหว ไม่มี ความยินดียินร้ายกับอารมณ์แปดอย่างนี่ล่ะ "จึงว่าจิตประเสริฐ จิตเกษม" .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

20 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5366 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย