"ตัวอย่างความดี เหมือนกระจกเงา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

"ตัวอย่างความดี เหมือนกระจกเงา"

" .. แท้จริง ความดีที่คนอื่นทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนั้น "เป็นเหมือนกระจกเงาสำหรับส่องหน้า" เพื่อเราจะได้แต่งหน้าแต่งตัวว่า "ที่ไหนเป็นฝ้ามัวมอม เราจะได้ขัดจะได้แต่งให้สะอาดสวยงาม" คุณงามความดีที่คนอื่นเขาทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง แล้วก็ฉันนั้นเหมือนกัน

หากเราเห็นว่าดี ชอบแล้ว "จงทำตามแบบอย่างที่ดีของเขา" แล้วระลึกเอาความดีนั้น มาเทียบกับความประพฤติเป็นอยู่ของเราอยู่เสมอ ๆ และอย่าเข้าใจว่าความดีของเรานั้นเราทำตามไม่ได้ "ไม่เป็นของเหลือวิสัยเลยหากเรารักและสนใจในความดีอย่างนั้น"

แล้วตั้งใจประพฤติฝึกฝนอบรมตาม "เพราะนิสัยสันดานแม้แต่สัตว์ดิรัจฉานก็อาจตามได้" ทั้ง ๆ ที่สัตว์เหล่านั้นไม่รู้ความหมายของเจ้าของเลย .. "

จากหนังสือ "ธรรมลีลา" ฉบับที่ ๘๕ ธ.ค. ๕๐
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15580

5,429


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย