กิเลสหลอกว่าตายแล้วสูญ : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 จำปาพร    10 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

...

ใจไม่มีอดีตอนาคต ไม่มีคำว่าล้าสมัย รู้อยู่ตลอดมาและตลอดไป
เมื่อใจได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วจะมีอดีตอนาคตที่ไหน
แล้วตามธรรมชาติของจิต แม้กิเลสฝังตนอยู่ภายในตัวเองให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่
ก็ไม่ปรากฏว่าจิตนี้ได้ตายได้ฉิบหายไปเหมือนกับอวัยวะทั้งหลายเลย
เป็นธรรมชาติที่ยืนยงอยู่อย่างนั้นในภพชาติต่างๆ กิเลสก็เหยียบอยู่บนหัวใจนั้นแหละ
ให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่ มันอยู่บนหัวใจให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่

แล้วก็กิเลสนั้นแล..เป็นผู้ปฏิเสธว่า "ตายแล้วสูญ ตายแล้วสูญ"
มันเก่งไหมอุบายของกิเลส มันเหยียบย่ำอยู่บนหัวใจ
แล้วมันก็ฉุดลากหัวใจหรือเหยียบย่ำหัวใจนั้นแหล่ะให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่
ผลักไสหัวใจมันให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆลุ่มๆดอนๆ สูงๆต่ำๆ
แต่แล้วมันก็บอกว่า ตายแล้วสูญนา
การที่เกิดในที่สูงๆต่ำๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง
ก็เพราะอำนาจแห่งบาปแห่งบุญ มันก็บอกว่า "บาปไม่มีบุญไม่มี"
แม้จะเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ว่า ตายแล้วสูญ..แน่ะ
อุบายของกิเลสแหลมคมขนาดไหน

มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้น
ที่จะเปิดหน้ากากมันขึ้นมาได้อย่างเต็มโคตรแม่ของมัน
นอกนั้นยากลำบากมากที่จะกระชากของมัน ต้องยอมให้มันกล่อม
แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้วไม่มีทางยอม
เปิดหน้ากากของมันขึ้นมาให้หมดความชั่วช้าลามกของมัน
ที่เคยหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกบีบบี้ฯสัตว์โลก
มาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไร
มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นผู้ทำลายมัน
และเป็นผู้แสดงเรื่องของมัน ตลอดถึงเรื่องมรรค ผล นิพพาน
ซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้รู้

ความแหลมคมของกิเลสมันอยู่ในหัวใจแท้ๆ
พาไปเกิดที่นั่นที่นี่ไม่หยุดไม่ถอย
มันยังกล้าปฏิเสธได้ว่า ตายแล้วสูญ ..มันหลอก
   DT017019

จำปาพร

10 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5385 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย