"ให้ดัดแปลงตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    25 พ.ย. 2560

 "ให้ดัดแปลงตัวเอง"

" .. "คนเราจะดีเพราะความประพฤติ" ไม่ได้ดีเพราะรูปร่างกลางตัวเฉย ๆ ว่ามีเงินมีทองว่าดีไม่ดี มันดีอยู่กับตัวเอง "ถ้าตัวเองไม่ดีแล้วมีเท่าไรก็ฉิบหายหมด" ถ้าเจ้าของดีแล้วมีน้อยก็มีมาก ไม่ดีก็ดีขึ้นไปโดยลำดับ

ให้พากันจำเอาบรรดาพี่น้องทั้งหลาย "ให้ดัดแปลงตัวเอง" ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าของ "เจ้าของพาดีก็ดี เจ้าของพาเลวก็เลว" สิ่งเหล่านั้นเลยกลายมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อเจ้าของเพราะความเลวของตัวเองนั่นแหละ "ถ้าเจ้าของดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดี" ให้จำเอา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

25 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4937 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย