"ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก"

" .. "การภาวนา "พุทโธ" ไม่ใช่งานหนัก" ไม่ใช่งานยาก "แต่มีคุณมหาศาล เกินกว่าที่จะมีผู้ใดบอกได้" ผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจด้วยตัวเอง "จึงขอให้ทำเพื่อหนีผลกรรมไม่ดี" ที่อาจไม่รู้เห็นได้ว่ากำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใดและร้ายแรงเพียงไหน เช่นที่ได้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้

ตั้งจิต "ขออโหสิกรรม" และ "ให้อโหสิกรรม" ต่อผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร ต่อผู้ที่ได้ล้วงล้ำก้ำเกินทั้งน้อยใหญ่ "แล้วภาวนาพุทโธไว้เถิด ให้เป็นอันหนึ่งอันเดรยวกับใจ" ไม่หมดอายุก็จะสวัสดี หมดอายุก็จะไปดีไปสบายไม่ลำบาก .. "

"ชีวิตน้อยนัก แต่สำคัญนัก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• ธรรมะประจำวันพระ ..ถีนมิทธนิวรณ์ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย