"ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    23 มิ.ย. 2566

.
 "ภาวนาพุทโธ ไม่ใช่งานหนัก"

" .. "การภาวนา "พุทโธ" ไม่ใช่งานหนัก" ไม่ใช่งานยาก "แต่มีคุณมหาศาล เกินกว่าที่จะมีผู้ใดบอกได้" ผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจด้วยตัวเอง "จึงขอให้ทำเพื่อหนีผลกรรมไม่ดี" ที่อาจไม่รู้เห็นได้ว่ากำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใดและร้ายแรงเพียงไหน เช่นที่ได้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้

ตั้งจิต "ขออโหสิกรรม" และ "ให้อโหสิกรรม" ต่อผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร ต่อผู้ที่ได้ล้วงล้ำก้ำเกินทั้งน้อยใหญ่ "แล้วภาวนาพุทโธไว้เถิด ให้เป็นอันหนึ่งอันเดรยวกับใจ" ไม่หมดอายุก็จะสวัสดี หมดอายุก็จะไปดีไปสบายไม่ลำบาก .. "

"ชีวิตน้อยนัก แต่สำคัญนัก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

23 มิ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5174 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย