"ไม่ให้ทำบุญเอาหน้า" (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี)

 วิริยะ12    5 ก.ย. 2566

.
 "ไม่ให้ทำบุญเอาหน้า"

" .. การทำบุญนี้ "จุดแรกในการทำก็เพื่อไม่ให้เรานี้เป็นคนตระหนี่" รู้จักเสียสละเพื่อความสุขของผู้อื่น ธรรมดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อมีทุกข์ก็ควรทุกข์ด้วยกัน

"การสอนให้ทำบุญโดยไม่ปรารถนานั้น ก็เพื่อให้กระแสบุญนั้นบริสุทธิ์เป็นขั้นที่หนึ่ง" จะได้ให้ผลตามทันในปัจจุบันชาติ "แต่ถ้าตามไม่ทันในปัจจุบันชาติ ก็ติดตามไปให้เสวยในปรภพ" คือเมื่อสิ้นอายุขัยจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้ว

ฉะนั้น "เขาจึงสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้า" ทำบุญอย่าหวังผลตอบแทน "สิ่งดีที่ท่านทำไปย่อมได้รับสนองดีแน่นอน" .. "

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี DT014902

วิริยะ12

5 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5131 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย