ลำดับคำกลอน ๙๙๙

 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา  

เรื่องทาน ปานเปลือก เลือกกอ
เหล่าเลือกรอ ๑ ๒ ๓ สี
ไม่เอะอะ มะมาโอ่ มะโนณี
ครวญมาดี คารมวี ภัทรไวย์

ได้มาย้อน เยื้องย่าง ทางประวัติ
๑ สมบัติ ปรัชญา ทัศนาวิสัย
๒ สมเหตุ ทุกประเทศ เทอญไผท
๓ สมใจ จำช่วยตาม เพราะถามเพลง

ไหงเอ็งมา เพ่งประกาศ ประหลาดประโลม
๑ ซึ่งโคม ปัดปราชญ์ วาดโฉงเฉง
๒ ซึ่งกาม ถามมา ไม่หาเกรง
๓ ซึ้งเพลง จึงจดอ่าน สำราญบำรุง

มุ่งคำพระ คำเอก เสกคำโท
มุ่งมาโย มะยา เข้าพาหุง
มุ่งหากัป โกฏสังไขย ใครจูง
๓ ๒ ยุ่ง มุ่ง ๑ ไหน จงไขความ

ที่มา : ทดลองแต่งกลอน

6,029


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย