"ปฏิบัติบูชา คือการบำรุงพระศาสนา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    30 ม.ค. 2563


 "ปฏิบัติบูชา คือการบำรุงพระศาสนา"

" .. "การบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติจึงสำคัญมาก" โดยตรงเข้าไป ไม่มีอะไร มีแต่ข้อวัตรตรงไปตรงมา เช่น เราสมาทานศีลทุกวัน พระท่านก็บอกสิ่งที่ผิดทุกวัน พระให้พากันสมาทาน แต่ถ้าสมาทานเฉย ๆ ไม่ได้ภาวนา ไม่ได้พิจารณาตามเหตุผล มันก็เป็นไปได้ยาก หาข้อประพฤติปฏิบัติไม่ได้

"การบำรุงพระพุทธศาสนานี้ก็บำรุงอย่างนั้น คือปฏิบัติบูชา" คือการปฏิบัติให้มันเป็นศีลจริง ให้เป็นสมาธิจริง ให้เป็นปัญญาจริง มันจึงจะรู้เรื่อง ถ้าไม่รู้โดยการปฏิบัติ ไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนา ถึงจะเรียนจบพระไตรปิฎก ก็ยังไม่รู้จัก .. "

๔๘ พระธรรมเทศนา
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 DT014902

วิริยะ12

30 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5274 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย