."จิตเป็นของฝึกยาก" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโก)

 วิริยะ12  

.
 "จิตเป็นของฝึกยาก"

" .. "ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจ สำรวมใจของตนให้ดี" อย่าปล่อยใจไปทางอื่น "เพราะใจนี้เป็นการรักษาได้ยากเหลือเกิน" ขอให้พากันพากเพียร พยายามรักษาใจดวงนี้ให้มันได้ "การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ ความมุ่งหมายก็เพื่อให้รักษาใจดวงนี้แหละ ให้มันตั้งมั่นอยู่ใน บุญในกุศล" อย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอกุศล

"เพราะว่าบุญกุศลกับ บาปกรรมนี่ เป็นคู่ศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียว" ถ้าหากว่า ตนเองไม่ฝึกตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้ว บาปอกุศลมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจนี้ มันเป็นคู่แข่งกันมาแต่ไหนแต่ไร

"แต่ว่ามีใจเป็นประมุขประธานของบุญและบาป" สุดแล้วแต่ใจน้อมไปทางไหน "เมื่อ ใจน้อมไปทางบาป บาปมันก็มีกำลังขึ้นในใจ" ถ้าใจน้อมไปทางบุญกุศล กุศลก็มีกำลังขึ้นในใจ ก็มันเป็นอย่างนั้น จิตของปุถุชนผู้ยังไม่ได้ บรรลุถึงโลถุตตรธรรม เนี่ย .. "

"จิตเป็นของฝึกยาก"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโก)

วัดอรัญญบรรพต อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย    

5,374


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย