"การกำหนดลมหายใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

 
"การกำหนดลมหายใจ"

" .. สรุปได้ความดังนี้

- อาการบังคับตัวเองให้กำหนดลมหายใจ "ข้อนี้เป็นศีล"
- การกำหนดลมหายใจได้และติดต่อกันไปจนจิตสงบ "ข้อนี้เรียกว่าสมาธิ"
- การพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจว่าไม่เที่ยง ทนได้ยาก มิใช่ตัวตน แล้วรู้การปล่อยวาง "ข้อนี้เรียกว่าปัญญา"

"การทำอานาปานสติภาวนา" จึงกล่าวได้ว่า "เป็นการบำเพ็ญทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ให้ครบ ก็ชื่อว่า ได้เดินทางตามมรรคมีองค์แปด" ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "เป็นทางสายเอกประเสริฐกว่าทางทั้งหมด เพราะเป็นการเดินทางเข้าถึงพระนิพพาน" เมื่อเราทำตามที่กล่าวมานี้ "ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงพุทธธรรมอย่างถูกต้องที่สุด" .. "

"ผู้จะเข้าถึงพุทธธรรม"
หลวงปู่ชา สุภัทโท

http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/Fragments_of_a_Teaching.php
 

5,435จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย