"เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    24 มี.ค. 2566

.
 "เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม"

" .. เราเกิดมาทุกคนนี้ "เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม" ตกแต่งมาแล้วพร้อมมูลทุกคน "ไม่มีใครจะเอาไปเพิ่มให้ใครได้" เรียกว่าพอเหมาะพอดีกับกรรมของตัวเองที่สร้างมาด้วยกันทุกคน

เพราะฉะนั้นจงให้เห็นใจซึ่งกันและกัน ท่านแสดงไว้ว่า
"กมฺมํ สตฺเต วิภชติ" นี่อันหนึ่ง "สพฺเพ สตฺตา" อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น "คือสัตว์เหล่านี้มีกรรมไปด้วยกันทั้งนั้น จึงไม่ให้ประมาทกัน"

ให้ต่างคนต่างส่งเสริม "ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันว่ามีกรรมด้วยกัน เราเป็นผู้สร้างเองกรรมของเรา" จะไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมาสร้างให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ "ท่านจึงไม่ให้ตำหนิกัน ไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกัน" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

24 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5338 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย