"นิมิตพระอาจารย์มั่น" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

 วิริยะ12    24 พ.ย. 2565

.
 "นิมิตพระอาจารย์มั่น"

" .. หลังจากได้อยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลา ๓ ปี ๔ แล้ง แล้วผ่านฤดูแล้งปี .. ๘๖ ท่านพระอาจารย์มั่น "ท่านปรารภจะไปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนามน" เราเห็นว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหามาก ขึ้นแล้ว "ท่านอาจารย์มหาบัวก็เป็นที่ตายใจ" ท่านเก่งฉลาด เป็นที่ตายใจ

ในเรื่องเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์มั่นได้เป็นอย่างดีเยี่ยม "เรื่องข้อวัตรปฏิบัติที่เราเคยทำมาเป็นเวลานานสมควรกับท่านอาจารย์มหา" เพราะ "ท่านมีวิชาความรู้กล้าสู้หน้าไม่อายใคร" และจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่หมู่คณะต่อไปในอนาคต "เหมือนดั่งนิมิตที่ท่านพระอาจารย์มั่นทำนายไว้ที่ดอยคำ" บ้านแม่ปัง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ว่า ..

"ท่านองค์นี้ ลักษณะเหมือนท่านเจี๊ยะ แต่มีใช่ท่านเจี๊ยะ จะทำประโยชน์ให้หมู่คณะ ท่านนิมิตเห็นพระหนุ่ม ๒ รูป นั่งช้าง ๒ เชือก ติดตามท่านซึ่ง นั่งสง่างามบนช้างตัวขาวปลอดจ่าโขลงเป็นช้างใหญ่ พระหนุ่มสองรูปนี้จะสำเร็จ ก่อนและหลังท่านนิพพานไม่นานนักและจะทำประโยชน์ใหญ่ให้พระศาสนา"

เมื่อเราเห็นท่านอาจารย์มหาบัวเข้ามา "ก็ตรงตามลักษณะที่ท่านท่านายไว้ ก็เบาใจเป็นที่ยิ่ง" ถึงได้กับอุทานภายในใจว่า .. "นี่แหละ องค์นี้แหละ ต้องเป็นองค์ที่ท่านท่านายไว้อย่างแน่นอน เจอแล้วทีนี้"

เมื่อท่านอาจารย์มหาบัวมา "รู้สึกว่าท่านเมตตาเป็นพิเศษ" ข้อวัตรปฏิบัติ อะไรท่านตั้งใจปฏิบัติรักษาสุดความสามารถสุดชีวิตเหมือนดังที่เราเคยทำ "ความเพียรท่านก็แกร่งกล้า มีสดิปัญญาไวเป็นเลิศ สมเป็นผู้มีบุญมาเกิด" ประเสริฐด้วยศวามดี

อย่างนี้อีกไม่นาน "ต้องพบพานธรรมอันเลิศ" บุญญเขตต์ อันประเสริฐจะบังเกิดในวงพุทธศาสน์ "เป็นปราชญ์ทางธรรม คํ้าชูพระศาสนา" เหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านายว่าไว้อย่างแน่นอน .. "

"พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง"
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
 DT014902

วิริยะ12

24 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5106 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย