"ความคิดสำคัญ แต่สติสำคัญที่สุด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ความคิดสำคัญ แต่สติสำคัญที่สุด"

" .. "ความคิดสำคัญนัก แต่สติก็สำคัญที่สุด" เพราะต้องมีสติจึงจะรู้ทันความคิดของตนว่าเป็นไปอย่างไร คิดปรุงแต่งไปให้ความโลภเกิด หรือให้ความโกรธเกิด หรือให้ความหลงเกิด "สติจะทำให้รู้ได้ถึงความคิดดังกล่าว" ไม่มีสติจะทำให้ไม่รู้

ดังนั้นพึง "อย่าลืมว่าสติสำคัญ พึงรักษาสติไว้ให้มั่น" และวิธีรักษาสติที่ง่ายประการหนึ่ง "ก็คือให้หาหลักผูกสติไว้" อย่าให้หลุดลอยเลื่อนไหลไปตามสบาย หลักสำคัญที่สุดเป็นหลักแห่งมหามงคลที่แท้จริง "คือหลักพระพุทโธ"

นั่นคือ พยายามให้ใจ คือให้สตินั่นเอง "ติดอยู่กับหลักพระพุทโธ คือท่องพุทโธไว้ให้ทุกเวลานาที" ที่ไม่วุ่นวายหนักหนาอยู่ด้วยธุรกิจการงานที่ต้องใช้ความคิด ใช้สมอง "นั่นแหละคือการฝึกสติ" หรือฝึกใจให้อยู่กับที่

"อยู่กับหลักพระพุทโธ ทำไปเถิด สติจะมั่นคงขึ้นเป็นลำดับ" การรู้ทันความคิดจะเกิดตามมาพร้อมกัน เป็นคุณสำคัญแก่ชีวิตอย่างแท้จริง .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวขิรญาณสังวร
 

5,454


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย