หากินอย่างนก : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    23 ต.ค. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

...

"ปิณฑิยาโลปะโภชะนัง นิสสายะ ปัพพัชชา,
ตัตถะ เต ยาวะชีวัง อุตสาโห กะระณีโย"

เมื่อท่านบวชเข้ามาแล้ว
หมดจากญาติ หมดจากพี่น้องวงศ์วานต่างๆ
ท่านต้องอาศัยบาตรลูกหนึ่งแล้วก็อุ้มไป
เที่ยวบิณฑบาตกินจนกว่าท่านจะสิ้นชีวิต
นี่เราก็รับ คือ แปลว่า เราไม่แสดงตนเป็นคนมั่งคนมี
เที่ยวซื้อถูกขายแพง

มาหา.."หากินอย่างนก"
ธรรมดานกนั้นถึงตอนเวลาหากินก็บินไป
เมื่อไปเจอะต้นไม้ใหญ่มีในสถานที่ใดก็กินกัน
กินอิ่มแล้วก็ไม่ต้องคาบใส่ปีกกลับมา...มาแต่ตัว

พระภิกษุผู้บวชในศาสนาก็เช่นเดียวกัน
ไม่ต้องสะสมอะไรต่างๆ นี่ท่านก็สอนเรา
เราก็รับว่า "อามะ ภันเต"
จะปฏิบัติตามทั้งนั้นแหละอุปัชฌาย์

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ศาสนกิจ"DT017019

จำปาพร

23 ต.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย