"มุทิตา แก้ความริษยา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    28 ต.ค. 2565

"มุทิตา แก้ความริษยา"

" .. "มุทิตา" คือ "ภาวะจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขความเจริญด้วยสมบัติต่าง ๆ ปราศจากความริษยา" เห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติก็พลอยมีมุทิตา ตัดความยินร้ายไม่ยินดีด้วยที่ริษยาเสียได้

"มุทิตา" นี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่ง ที่พึงอบรมให้มีขึ้นในจิต วิธีอบรม "คือระวังใจมิให้ริษยาในเมื่อได้เห็นได้ทราบสมบัติ คือความพรั่งพร้อมต่าง ๆ ของผู้อื่น"

เมื่อความริษยาเกิดขึ้นก็พยายามระวังเสีย หัดคิดว่า "ตนเองมีความยินดีเมื่อตนได้สมบัติที่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไฉนเมื่อคนอื่นเขาได้จึงไปริษยาเขา" ควรจะพลอยยินดีกับเขา .."

"ศีลและพรหมวิหาร ๔"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
   DT014902

วิริยะ12

28 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5374 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย