สีจีวร : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

 ภัสรามณี    21 พ.ค. 2561

พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

หลวงพ่อเปลี่ยนสีจีวรแล้วเป็นยังไง สีนี้สีทางการ ทางการเขาสั่งมาว่า ให้พวกครูบาเปลี่ยนสีจีวร ไอ้ตาสีหัวคอนก็ถามว่า จีวรราคาเท่าไร หลวงพ่อก็ตอบทันใดว่า สามล้านธรรมดา รุ่งขึ้นโยมก็เลยบริจาคได้สี่ล้านพอดี

"หลวงปู่มั่น" น่ะท่านรู้จักอนาคต เวลาที่หลวงพ่อไปนี่จะให้ครองจีวรสีกรัก พระกรรมฐานจึงได้ครองจีวรสีกรักทั้งหมด แล้วท่านก็สั่งไว้ว่า "ถ้าหากเขาสั่งเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนซะ ไม่ต้องไปยึดถือ" ว่าอย่างนั้น หลวงพ่อเลยเปลี่ยนตามเขาเลย เลยหนุ่มขึ้นเลย

"สีกรัก" นั้นน่ะ เป็นสีของ "พระมหากัสสปะ" ท่านบอกว่างั้น ท่านมหากัสสปะนี่ท่านเคร่งครัดในธุดงค์ (ธุดงควัตร) มหากัสสปะ...และท่านก็เป็น "พระอรหันต์" แล้วสีอันนี้เป็นสีราชนิยม สีนี้ก็เป็นสีของท่านพระอนุรุทธ (พระอนุรุทธเถระ) พระอนุรุทธท่านก็เป็นพระอรหันต์ พระอรหันต์ท่านก็ครองจีวรนี้ พระอรหันต์ท่านก็ครองจีวรสีกรัก แต่ว่าเพื่อให้เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ครองสีนี้ด้วยกัน เขาสั่งมาก็ทำตามไป คนที่ฝ่าฝืนกฎหมายน่ะไม่ดี เขาอุตส่าห์กลั่นกรองแล้วกฎหมาย เราก็ต้องทำตาม ทำตามก็อยู่เย็นเป็นสุข


ที่มา : ถอดความจาก ธรรมะรุ่งอรุณ หัวข้อ "การทำสมาธิทำให้เกิดตาทิพย์" ๐๒/๐๖/๕๗

DT018306

ภัสรามณี

21 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5276 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย