"กาลตอไปมนุษย์จะฆ่ากันตาย" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12  

.
 "กาลตอไปมนุษย์จะฆ่ากันตาย"

" .. หลวงปู่ลีเทศน์สอนทำนายไว้ว่า "กาลต่อไป .. เงินทองทรัพย์สมบัติเมื่อมากเข้ามนุษย์ก็จะฆ่ากันตาย ผู้มีศีลธรรมหลบเข้าป่าเข้าเขา" ปล่อยให้คนเขาฆ่ากัน "เมื่อมนุษย์ฆ่ากันจนเกือบหมด มาเห็นโทษของความประมาท" จึงกอดคอสามัคคีกัน

"พวกมีศีลธรรมอยู่ที่หลบอยู่ในป่าจะออกมา" พวกไม่มีศีลธรรมตายกันเกือบหมด ที่เหลือก็พวกระลึกตัวได้ พวกมนุษย์มีศีลธรรมที่หลบอยู่บนภูเขาก็เหมือนพวกเรานี้แหละ ส่วนชาวบ้านที่อยู่เบื้องล่างก็คือพวกที่ฆ่ากัน กินกัน ทำลายกัน "ผู้มีศีลธรรมหลบเข้าป่า" ปล่อยให้มนุษย์มนาเขาฆ่ากัน

"หลวงปู่ขาว อนาลโย" ท่านยิ่งพูดตำหนิให้มนุษย์มากว่า "จะมีอะไร ในหมู่มนุษย์มีแต่ฆ่ากัน ในภูเขาวัดถ้ำกลองเพลแต่ก่อน มีแต่คนฆ่ากัน" ดูเวลานี้ซิ ไม่เห็นมีใครเอาอะไรไปได้ กฎหมายบ้านเมืองเอาไม่ทัน .. "

"หลวงปู่ลี กุสลธโร"
พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีธรรม
 

5,438

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย