"อย่าได้เป็นผู้ประมาท" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    7 มิ.ย. 2565

.
 "อย่าได้เป็นผู้ประมาท"

" .. "การที่เราภาวนาบทใดข้อใด" อรรถธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันใดก็ตาม "เมื่อเรานึกถึง เราเจริญอยู่เนือง ๆ เหมือนลมหายใจเข้าออก" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "เป็นคนไม่ประมาท" เพราะภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจ

คนใดหลงใหลลืมหมด "ไม่นึกถึงความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความไข้ ความตายที่จะมาถึงตัว" เมามัวประมาท อันนั้นแหละ "ท่านว่าคนประมาท คนใดประมาทเหมือนคนตายแล้ว" คือว่า ไม่สร้างคุณงามความดีอันใดให้เกิดขึ้นในตัวตนของตัวเองได้ "ยังมีลมหายใจอยู่ ก็ไม่ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจ" จะเป็นวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตาม "ต้องเตือนใจของเราว่า เราเกิดมาแล้วหนีความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้ไม่ได้"

บางคนเกิดมาไม่นาน ๑๐ ปีตายก็มี ๒๐ ปีตายก็มี ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปีตายได้ทั้งนั้น แต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีใครเหลือไปถึง ๑๐๐ ปี ความตายนั้นสาวกทั้งหลาย "ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงนึกจงเจริญให้ได้ว่า ความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกได้" .."

"จงปฏิบัติธรรม อย่าได้เป็นผู้ประมาท"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

7 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5307 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย