"ทุกข์ ความจริงอันประเสริฐ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    2 ก.ย. 2564

.
 "ทุกข์ ความจริงอันประเสริฐ"

" .. "ทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐ" มันมาจากไหน ค้นขึ้นไปซิ เห็นแต่ว่ามาจากโง่นั้นแหละ "ดวงจิตเป็นผู้โง่ มันจึงต้องเป็น ต้องเดือนร้อน" มันจึงใคร่ มันจึงปรารถนา มันจึงอยากเป็นนั้นเป็นนี่

"มันไม่อยากเป็นนั้นเป็นนี่เพราะเกลียดเพราะชัง" มันชังมันก็ไม่อยากเป็น แล้วก็หาของมาแก้ไข หาคิดอีหยังมาทาหนังเหี่ยวก็เอามาทา ลอกหนังออกมันได้กี่วัน มันก็เหี่ยวอย่างเก่า .. "

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย นพ. อวย - ส่งศรี เกตุสิงห์ DT014902

วิริยะ12

2 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5273 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย