"จิตยึดมากก็ทุกข์มาก" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "จิตยึดมากก็ทุกข์มาก"

" .. คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ ถ้าเราดูรูปร่างกายก็เป็นคน "แต่ว่าบางคนนั้นร่างกายเป็นคน ใจยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ก็มี" ถ้าโลกเราสมัยนี้ไม่ว่าที่ไหน อย่างว่าแผ่นดินเมืองเชียงใหม่สมัยโบราณ คนปล้น คนจี้ คนฆ่ากันทำลายกันไม่ค่อยมี

แต่สมัยนี้ไม่ได้ มันมีทุกอย่าง "ฉะนั้นเราต้องตั้งใจของเราให้ดี ภาวนาให้ใจของเราให้มันเต็มที่" โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ "เกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ในกองทุกข์ เกิดในกองทุกข์ แก่ในกองทุกข์ เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในกองทุกข์ ตายอยู่ในกองทุกข์อันนี้" เป็นอย่างนี้มาทั้งโลก

เมื่อมาถึงปัจจุบันชาตินี้ เวลานี้ ปัจจุบันนี้ "เราจะต้องเร่งภาวนาพุทโธ ทำใจของเราให้สงบ" พิจารณากายของเราให้เห็นความแก่ ความชรา ให้เห็นร่างกายนี้ไม่คงทน "จิตใจก็จะได้เย็นสบาย ความทุกข์ต่าง ๆ มันจะได้ออกไป"

คนเราเมื่อจิตไม่มีทุกข์ ทุกข์อะไรก็ไม่มี "แต่ว่าถ้าจิตมีทุกข์แล้ว อะไรทุกอย่างมันเต็มไปด้วยทุกข์" เมื่อย่นย่อเข้ามา "ทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจ" แล้วก็คือใจมีอุปาทานยึดถือ "เมื่อจิตนี้ยึดถือมากก็ทุกข์มาก" ยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อย ไม่ยึดเสียเลยก็พ้นทุกข์ มันอยู่ที่ตรงนี้ .. "

"ถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

๕ พฤษภาคม ๒๕๑๙ 
   

5,391


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย