"คนมีธรรม จะคิดจะพูดก็เป็นธรรม" (หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ)

 วิริยะ12  

 "คนมีธรรม จะคิดจะพูดก็เป็นธรรม"

" .. คนเราทุกวันนี้ "ถ้าเป็นคนที่มีธรรม จะคิด จะพูด จะทำอะไรก็เป็นธรรม" แต่ถ้าเป็นคนไม่มีธรรม เอาเรื่องโลกมาคิด มาพูด มาทำ ก็มีแต่โลกทั้งนั้น "ให้เราทั้งหลายช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เห็นการกระทำอะไรที่ไม่ดีให้ช่วยกันบอกสอนแก้ไขให้ถูกให้ควร" อย่าปล่อยให้คนทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

"อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่อาตมาพูด ว่าดี ว่าถูก ว่าควรแล้ว ให้นำไปไตร่ตรองดูเสียก่อน" หากพิจารณาว่าดี ว่าถูก ว่าควร แล้วจึงค่อยเชื่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ พ่อแม่ครูจารย์ก็เคยเตือนให้พึง "ระวังเรื่องอายตนะ ๖ กาย ใจ ตา หู จมูก และลิ้น ไม่ให้นำสิ่งไม่ดีเข้ามาให้คะลำ" ภาษาอีสาน "คะลำ" หมายถึง "หลีกเลี่ยง อย่าเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในตัว" หากรู้ว่าไม่ดีให้หลีกหนีให้ไกล .. "

หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ 
https://th.wikipedia.org/wiki/หลวงปู่บุญมี_ปริปุณโณ

 ** หลวงปู่ฯ ละสังขารเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑
สิริอายุ ๙๑ ปี ๗ เดือน ๙ วัน พรรษา ๗๑ **
 

5,760


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย