"ต้องปฏิบัติที่กายและใจนี้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    6 ก.พ. 2565

.
 "ต้องปฏิบัติที่กายและใจนี้"

" .. การปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหน "ในเมื่อกายยาว ๑ วา หนา ๑ คืบ นี้แลเป็นตัวธรรม" เป็นตัวโลก เป็นที่เกิดแห่งธรรม เป็นที่ดับแห่งธรรม เป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อาศัยบัญญัติไว้ซึ่งธรรมทั้งปวง

แม้ใครใคร่จะปฏิบัติธรรม "ก็ต้องปฏิบัติที่กายและใจนี้" หาได้ปฏิบัติที่อื่นไม่ ดังนั้น ถ้าตั้งใจจริงแล้ว นั่งอยู่ที่ไหน ธรรมก็เกิดที่ตรงนั้น นอนอยู่ที่ไหน ยืนอยู่ที่ไหน เดินอยู่ที่ไหน ธรรมก็เกิดที่ตรงนั้น .. "

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) DT014902

วิริยะ12

6 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย