เพราะ ชาติ เป็นปัจจัย .....

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ด้วยกามที่คลุมแผ่ ....... จินตนา
ชาติต่อชาติจึ่งพา ........... เวียนว่าย
รูป เสียง กลิ่น รส พา ...... สัมผัส กามา
รื่นรมย์ไล้ใช่ร้าย ............. รื่นเร้าสุขสันต์


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

6,001


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย