"พญานาคฟังธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)"พญานาคฟังธรรม"

" .. ท่านก็ไม่เคยพูดนะ ท่านพึ่งพูดวันนั้นละ "คือพญานาค พวกนี้เป็นงูนะ" ให้ทำร่องรอยให้ดู ท่านบอกอย่างนั้นนะ ท่านสั่งพญานาคเวลามาหาท่านตอนกลางคืน เวลาจะกลับไป .. "แต่งตัวเป็นกษัตริย์เป็นคนธรรมดาเรานี้ มาคุยธรรมะกับท่านเวลาจะลงไปให้ทำร่องรอยไว้หน่อย" ทำร่องรอยว่าพญานาคมาเยี่ยมเมื่อคืนนี้ บอกพญานาคให้ทำร่องรอย

"ออกไปมีแต่รอยงู ออกจากกุฏิไปรอยงูออกไป พญานาคนี้เป็นงูนะ" ท่านสั่งนะ ท่านสั่งพญานาคเอง "ลงไปนี้ให้ทำร่องรอยเอาไว้นะว่า พญานาคมาเยี่ยม" ออกไปมีแต่รอยงูออกไป รอยงู รอยพญานาคไม่มี "มีแต่รอยงู เวลาขึ้นมาเป็นคนเป็นกษัตริย์เป็นหัวหน้ามา" พญานาคมาหาท่านตอนกลางคืน วันนี้เท่านั้นละนะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5784&CatID=2DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  281 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย