"เกิดเป็นมนุษย์นี้ยาก" (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)

 วิริยะ12    27 ธ.ค. 2564

.
 "เกิดเป็นมนุษย์นี้ยาก"

" .. การเกิดเป็นมนุษย์นี้ ท่านว่ายากเย็นเหลือเกิน "เหมือนกับ เต่าตนุตาบอดซึ่งจมอยู่ในท้องมหาสมุทร กว่าจะโผล่ขึ้นมาจากท้องมหาสมุทรนั้นมันแสนยากทั้งตาบอดเสียด้วย" ไม่ทราบว่ากิ่งไม้หรือต้นขอนต่าง ๆ มันอยู่ที่ไหน เมื่อโผล่ขึ้นมาได้ ทั้งได้เกาะได้อาศัยไม้นับเป็นโชคลาภ

"การเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากแสนยากลำบากเหลือเกิน" เพราะกว่าจะเกิดได้ ภพชาติอื่น ๆ มันมีมาก สัตว์น้ำก็นับอย่างไม่ได้ สัตว์บกก็นับอย่างไม่ได้และเกิดง่ายสะดวกสบาย ไม่เหมือนมนุษย์เรา

"มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ" ไม่ใช่สัตว์ธรรมดา เหตุใดจึงว่าประเสริฐ พระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอรหันต์ ปัจเจกพุทธเจ้าก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งนั้น ไม่ใช่เกิดเป็นอันอื่น

ฉะนั้น จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ "ควรชำระจิตใจของตัวให้ประเสริฐ ตามเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าของเรา" เคยกระทำบำเพ็ญมา ไม่อย่างนั้นการเกิดของเรา ก็จะเป็นหมัน เป็นโมฆะ หาสาระอะไรไม่ได้ .. "

"เกิดเป็นมนุษย์นี้ยาก"
ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
 DT014902

วิริยะ12

27 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย