"อยู่กับธรรมะซิไม่ทุกข์" (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

 วิริยะ12  

.
 "อยู่กับธรรมะซิไม่ทุกข์"

" .. ไปตามธรรมะ เดินตามธรรมะ ยืนอยู่ก็ธรรมะ นั่งอยู่ก็ธรรมะ นอนอยู่ก็ธรรมะ ไปก็ธรรมะ มาก็ธรรมะ จะไปทุกข์อะไร "อยู่กับธรรมะซิไม่ทุกข์"

ธรรมะไม่มีสัตว์ ไม่มีคน อยู่กับคนก็ทุกข์น่ะซิ อยู่หลายคนก็ทะเลาะกัน อยู่คนเดียวก็ทะเลาะกับตัวเอง ทะเลาะกับมิจฉาทิฏฐิ "อยู่กับธรรมะไม่ทะเลาะกับใคร" .. "


หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี 


• Ep.2 ๒๔/๐๒/๒๕๖๗ สนทนาธรรมฉบับวัยรุ่น กับ #ครูเงาะ และน้องๆ พุทธยุวชน รุ่น 8 #ธรรมนาวา #พุทธยุวชน

• วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า .

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• ๑๙.ปางนาคปรก

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย