"มองให้เห็นสัจจะธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    21 ธ.ค. 2560

 "มองให้เห็นสัจจะธรรม"

" .. พระพุทธองค์ท่านก็ทรงสอนว่า "เมื่อเราถูกคุมขังในตะรางก็ดี ก็ให้ถูกคุมขังเฉพาะกายอันนี้เท่านั้น แต่ใจอย่าให้ถูกขัง" อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

"เมื่อร่างกายมันทรุดโทรมไปตามวัย โยมก็ยอมรับเสียให้มันทรุดไป ให้มันโทรมไปเฉพาะร่างกายเท่านั้น เรื่องจิตใจนั้นเป็นคนละอย่างกัน" ก็ทำจิตให้มีกำลัง ให้มีพลัง เพราะเราเข้าไปเห็นธรรมว่า "สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้น" มันต้องเป็นอย่างนั้น

พระพุทธองค์ท่านก็สอนว่า "ร่างกายจิตใจนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้น" มันจะไม่เป็นไปอย่างอื่น คือ "เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ แก่มาแล้วก็เจ็บ เจ็บมาแล้วก็ตาย"

อันนี้เป็นความจริงเหลือเกิน "ซึ่งคุณยายก็พบอยู่ในปัจจุบันนี้ มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้ว ก็มองดูมันด้วยปัญญาให้เห็นมันเสียเท่านั้น" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

21 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4858 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย