"จิตนี้แหละเป็นแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    29 ก.ย. 2564

.
 "จิตนี้แหละเป็นแก่นของชีวิต"

" .. "การภาวนานี้มันเป็นการฝึกจิต จิตที่กวัดแกว่งเลื่อนลอย ทำให้สงบลงตั้งมั่นลงไป" จิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นของชีวิต "เมื่อเราฝึกตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้" ก็ย่อมเอาชนะความชั่วทั้งหลายได้ "ความชั่วกิเลสทั้งหลายก็ไม่มาครอบงำจิตใจ"

ตั้งแต่เราเทียวเกิดเทียวตายมาในสงสารนี่ "ส่วนมากก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตน เกิดมาชาติใดก็อยู่ไปตามยถากรรม" หากินไป อยู่ไปหมดบุญหมดกรรมและก็อายุหมดลงแล้วก็ตายไป "ตายไปแล้วก็ไปหาที่เกิดใหม่" เป็นอยู่อย่างนี้แหละ .. "

"จิตเป็นแก่นของชีวิต"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 
   DT014902

วิริยะ12

29 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5315 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย